Tisztelt Ügyfelünk!

A .hu domain nyilvántartója új domain regisztráció szabályzat szerint jár el 2020.01.01 óta.

A teljes szabályzat megismerhető a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html oldalon.

Fontos tudni hogy, amennyiben egy domaint igénylő/használó megszűnik, ezzel az általa használt domain neveket törölni kell:

“4.3 Amennyiben a Nyilvántartó észleli, hogy valamely domain-használó jogutód nélkül jogerősen törlésre került, és ezáltal megállapítja, hogy a domain fenntartásának 3.1 pont szerinti feltétele nem áll fenn, akkor ezt a tényt rögzíti a Nyilvántartásban.”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, a Nyilvántartó a domain nevet “Felmondás” állapotba teszi. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a domain továbbra is zavartalanul működhet (amennyiben eddig is működött), nem kerül ki a zónából.

A visszavonást követően, akár csak eddig, az új 6.3. pont szerint is jelentkezhet maga a domain használó annak jogutódja (aki lehet az is, aki javára lemondtak), és – a domain használó jogutód nélkül megszűnése és jogerős törlése esetén – a jelenlegi 6.3. szerinti egyéb jogosult:

aki “bizonyítani tudja, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor”.

Mint látszik, tisztázásra került, hogy ez utóbbi csak akkor jelentkezhet, ha a nyilvántartás szerinti domain használó megszűnt (a nyilvántartó eddigi gyakorlatának megfelelően).

Megjelenik viszont egy új kategória, aki igényelheti a domain-t, ugyancsak akkor, ha a domain használó jogutód nélkül megszűnt és jogerősen törölték. Ez az új 6.3.3.2. pont szerinti igénylő:

aki “büntetőjogi felelőssége tudatában, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy:

a. nincs tudomása arról, hogy a Nyilvántartásban szereplő domain-használó, a törlését megelőzően, a domaint bárkire átruházta volna, és

b. a nyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta folyamatosan ő használja a domaint, és

c. a fenntartási díjat is ő fizette meg,”

Erre akkor nyílik lehetőség, hogy a felmondás előtti Regisztrátor is megerősíti, hogy neki sincs tudomása arról, hogy a Nyilvántartásban szereplő domain-használó, a törlését megelőzően, a domaint bárkire átruházta volna, valamint, hogy a díjakat, a domain-használó megszűnése óta az új igénylő fizeti:

“feltéve, hogy a jelen 6.3 3) 2. a) és c) pontokban foglaltak megvalósulásáról az érintett Regisztrátor is nyilatkozik büntető jogi felelőssége tudatában.”

Ezt a két nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és a Nyilvntartókak benyújani.:

“A jelen 6.3 3) 2. pont szerinti igényléskor a Regisztrátor részére a teljes bizonyító erejű magánokirat egy eredeti példányát a domain-igénylő köteles átadni, azt a Regisztrátor eredetiben köteles megőrizni és elektronikus másolatban a Nyilvántartásba továbbítani.”

Megemlíteném, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmát a PP (2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról) 325.§ (1) pontja határozza meg pontosan. Ez nem követeli meg, hogy papír alapú legyen, több fajtája digitálisan aláírt elektronikus okirat is lehet. Ha ilyennel jelentkezik az igénylő, nyilván elektronikusan kell azt tárolni, és azt kell a nyilvántartásba is feltölteni.

A 6.3.3. rendelkezések időbeli korlátja

Nagyon fontos elem, hogy a 6.3.3. pont rendelkezései 2022.01.31-én megszűnnek:

“6.6 A 6.3 3) pont alapján legfeljebb 2022. január 31. napjáig lehet domain igénylést benyújtani, azt követően erre nincs lehetőség.”

E dátum után megszűnt domain-használó felmondott vagy visszavont domain-jét nem lehet csak megszűnése előtt adott lemondó nyilatkozata alapján igényelni.

A fentiek alapján minden ügyfelünknek, akinél bármi fajta tulajdonváltozás/adatmódosítás volt a regisztráció óta, kérjük, hogy küldje el részünkre az aktuális adatait:

– Domain név amit használ

– Jelenlegi Igénylő / Domain használó neve

– Címe (Irányítószám, település, közterület)

– Cég esetén adószám

– E-mail cím

– Telefonszám

A beérkezett adatok alapján díjmentesen tudjuk a következő adatokat módosítani:

  • – E-mail címe
  • – Telefon (és fax)
  • – Címe

Tulajdonos nevét és azonosítóját (cég esetén: adószám, magánszemély esetén: pl. személy igazolvány száma) csak mellékelt dokumentáció alapján (pl. lemondó nyilatkozat) lehet módosítani.

Ebben az esetben felmerülhetnek az átírással kapcsolatos költségek.

LoadingRetrieving latest tweet...

Back to Top

2020 © Infotechna Ltd. All rights reserved. Minden jog fenntartva.Kövessen bennünket Twitteren, vagy Facebookon, ha értesülni szeretne az akcióinkról vagy hálózati problémákról.